Afsprakennota

Autonoom vzw werd erkend door de minister van Welzijn, die administratieve spelregels vastgelegd heeft voor vzw's. Elke vereniging die zich aan deze regels houdt, heeft recht op een beperkte financiële ondersteuning. Autonoom vzw gebruikt deze financiële ondersteuning om o.a. de verzekeringspremie en een deel van de vormings- en werkingskosten van de vrijwilligers te dekken. 

De Afsprakennota is het instrument dat de overheid gebruikt om de ‘rechten en plichten' van de vrijwilliger -jij dus- tegenover de steunvrager en de vrijwilligersorganisatie -Autonoom- te verduidelijken.

Ook vrijwilligers die bij de Brug meewerken worden via Autonoom verzekerd. Deze Afsprakennota is dus ook voor hen bedoeld.