Opdrachtsverklaring

Autonoom vzw is het aanspreek- en ondersteuningspunt voor mensen die zich vrijwillig inzetten bij allerlei initiatieven met betrekking tot autisme. Ook worden informele sociale netwerken beoogd, zowel voor personen met een autismespectrumstoornis als voor hun omgeving. Werkingsaspecten zijn: prospecteren, rekruteren, vormen, motiveren, bemiddelen, organiseren, ondersteunen van vrijwilligers en continueren van het vrijwilligerswerk