Vorming

Vooraleer een persoon met een autismespectrumstoornis te begeleiden, vragen we om minstens één vormingsmoment te volgen. De inhoud wordt zo veel mogelijk afgestemd op de vragen en noden van de vrijwilligers. Voor vrijwilligers die reeds een basiskennis rond autisme hebben, plannen we af en toe een diepgaandere vorming (vb.: hoe omgaan met gedragsproblemen).

Als je je inschrijft voor een vorminsgmoment, ontvang je een aantal weken voordien een uitnodiging waarmee je jouw deelname definitief kan bevestigen.