Vragen vanuit organisaties

Autonoom heeft vaste samenwerkingsverbanden met organisaties waar ze jaarlijks vrijwilligers voor zoekt. Naargelang van de organisatie en de opdracht kan dit verschillen van het begeleiden van (jong)volwassenen met autisme, .zoals bij de activiteiten van De Brug, tot het uitwerken van kinderopvang voor het gezinsweekend van de VVA.

Als je je inschrijf voor vragen vanuit organisaties, geef je Autonoom de toestemming om jouw contactgegevens door te geven aan de organisatie(s) in kwestie. In functie van het aantal nodige vrijwilligers, word je dan door hen gecontacteerd.

Gezinsdag (Organisatie: VVA)
Op de gezinsdag kunnen ouders en familieleden elkaar onbekommerd ontmoeten omdat ze hun kinderen met autisme een dagje kunnen toevertrouwen aan jouw bekwame handen.
Voor deze dag zoeken we zowel individuele begeleiding voor kinderen met autisme als groepsbegeleiding voor de brusjes (broers en zussen). Met vragen of problemen kun je op elk moment terecht bij ervaren begeleiders.
Wij zorgen voor je lunchpakket en desnoods voor vervoer.
Ter plaatse kun je wandelen, er is een speeltuin, een zwembad en nog heel wat andere attracties. Bij regenweer zorgen wij voor materiaal voor binnenactiviteiten.

Gezinsweekend (Organisatie: VVA)
Dit weekend is vergelijkbaar met de gezinsdag, maar dan 2 dagen! We trekken met z'n allen naar zee (Sint-Idesbald). Wij zorgen voor je vervoer, kost en inwoon.
En natuurlijk blijven ook hier ervaren begeleiders in je buurt...

Cursussen en socioculturele activiteiten voor (jong)volwassenen met autisme (Organisatie: Autismecentraal/De Brug)
(Jong)volwassenen met autisme volgen cursus, gegeven door bekwame vormingswerkers.
Jij, als individuele begeleider, ondersteunt je deelnemer(s) door b.v. hun aandacht erbij te houden, hen vragen te laten stellen… Je helpt hen tijdens vrije momenten door samen een vrijetijdsbesteding te kiezen.
Er zijn zowel workshops zonder overnachting als cursussen met overnachting.

Kampen voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (Organisaties:Hannibal (van Jong-KVG), VFG-Jong)
Je gaat een hele kampperiode op stap met een kind of jongere met autisme. Je zet je beste beentje voor om een kind een leuke kampweek te bezorgen met alle daarbij horende activiteiten. Vooraf volg je eerst een vormingsdag en een kampdag.

Integratievakanties voor normaal begaafde kinderen en jongeren met autisme (Organisaties: TOP, Crefi)
Ervaren begeleiders gaan, na vorming en een degelijke voorbereiding, mee op meerdaagse vakanties - voor kinderen met en zonder autisme.

Integratiewerking (Organisaties: Dolfijn (van Sjalom vzw), VFG-Jong, JONASS (van Jong-KVG)
Allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren met en zonder handicap. Er wordt verwacht dat je aanwezig bent op een vormingsavond en dat je een kind met autisme begeleidt bij de voorbereide activiteiten.

Speelpleinwerking – naschoolse opvang – vakantieopvang – opvang in voorzieningen (Organisatie: Rozemarijn (van VFG-Jong), DVC De Triangel, vzw De Speelschommel...)
Je draait als begeleider mee in de werking van een school, dienst of voorziening , met speciale aandacht voor kinderen met autisme.