Wat doen we

De voornaamste opdracht van onze vrijwilligersorganisatie is mensen op te sporen die zich willen inzetten voor personen met autisme en voor al wat daarbij komt kijken.

We zoeken hierbij naar organisaties die in hun bestaande werking mogelijks iets kunnen bieden voor mensen met autisme. Zo contacteren we oppasdiensten, speelpleinwerkingen en vakantiewerkingen… om autisme ook een plaats te geven in hun werking. Kinderen en jongeren met autisme hebben vaak geen gespecialiseerde dienst nodig, met enkele aanpassingen en een aantal aandachtspunten kom je al een heel eind.

Maar we doen ook beroep op individuen die iets willen betekenen voor iemand die autisme heeft.
We zoeken vrijwilligers voor een ruime variatie van activiteiten, zoals:

  • begeleid(st)ers voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme tijdens initiatieven van organisaties zoals ‘speelpleinwerking', weekends, kampen of cursussen
  • thuisoppassers of babysitters; daarmee bedoelen we ook mensen die wel eens willen meegaan met een (jong)volwassene tijdens vrijetijdsactiviteiten, b.v. naar een concert, een fuif, een film,...
  • begeleid(st)ers van broers en zussen tijdens allerlei activiteiten
  • mensen die concrete initiatieven zoals de jaarlijkse Gezinsdag op praktisch vlak willen ondersteunen