Wie zijn we

Vrijwilligers voor autisme. Ze bestaan echt! Dankzij hen verkreeg ‘autisme' bestaansrecht en werd veel mogelijk gemaakt en gerealiseerd. In 1995 verenigden ze hun krachten in de vrijwilligersorganisatie Autonoom vzw. Deze organisatie groeide uit de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA), de ouder- en familieverenging voor mensen met autisme. We werken dan ook nog steeds nauw samen met de VVA, ouders en familieleden van mensen met autisme.

Momenteel beschikt Autonoom over 250 enthousiastelingen die zich actief inzetten voor autisme. Dat gaat van enkele keren per jaar tot wekelijks voor zeer uiteenlopende engagementen. Ze zijn door het ondertekenen van de afsprakennota verzekerd. Meer informatie over deze verzekering vind je hier.